Dr. Vandana Shiva on Indiast pärit kvantfüüsik, ökofeminist ja keskkonnaaktivist, kes on alternatiivse Nobeli preemia (Right Livelihood Award) laureaat. Tema algatatud liikumised, nagu Seed Freedom ja Navdanya, mis peavad oluliseks toidu-ja seemnetesuveräänsuse säilimist, seavad kahtluse alla elu eraomandiks muutmise kartellistunud keemiakontsernide (Loe siit) poolt.

Seemnete mitmekesisuse spekter nii välimuselt kui ka omadustelt on lai ning loodus(ka inimesed) vajab neid kõiki, et terviklikust säilitida.

Global Movement for Seed Freedom (Ülemaailmne Vaba Seemnekasvatuse Liikumine) on ülemaailmne liikumine, mis võitleb Vabade Seemnete (kasutus)õiguse säilimise eest. Ettevõtmise heaks töötavad inimesed kogu maailmast, kes on pärit väga erinevate ökosüsteemide ja kultuuridega paigust ja ühinenud selleks, et kaitsta Õigust Vabale Seemnekasvatusele, mis on aluseks toidusuveräänsusele põhinedes omakorda ausal, kohalikku tootmist soosival toidukasvatussüsteemil.

“Me oleme seemnete säilitajad, kaitsjad, talunikud, aednikud, mahepõllumajanduse praktiseerjad ning õiglase kaubanduse toetajad. Nii tegudes kui ka mõtetes lähtume Gaia, Pachamama, Vasundhara, Mother Earth´i ja Maaema seadustest.”

Selle võrgustiku eesmärgiks on säilitada toidusuveräänsus, bioloogiline mitmekesisus ning alles hoida kõigi õigust kasvatada ja jagada vabalt tolmlevaid, geneetiliselt muundamata ja patendeerimata seemnesorte. Seemnete geneetiline modifitseerimine on ettearvamatu ning primitiivne tehnoloogia, mis inimkonna toiduvajadust ei rahulda ning on põhiolemuselt loodusseadustega vastuolus.

Üks Fei sordigruppi kuuluv nähtavalt kõrge karotinoididesisaldusega banaan. Allikas(mitz-petel.net).

2016 aasta Corporate World Food Prize anti “Biofortifikatsiooni”  “leiutamise” eest. Bill Gates´ilt rahastuse saanud korporatiivsetele teadlased, anti nimelt auhind oranži maguskartuli leiutamise eest, kuigi Uus-Meremaa põlisrahvad aretasid kūmara, oranži (Beauregard) maguskartuli juba sajandeid tagasi. Gates rahastas ka Queenslandis elava Dr Dale´i biopiraatliku teadustööd. Nimelt kasutas Dr Dale A-vitamiinirikka Mikroneesiast pärineva põlisbanaanisordi ‘Asupina’ geeni, mil on kõrge karotinoidide sisaldus, ning väitis, et oli leidnud tundmatu metsiku banaanisordi. Ta nimetas selle Fei sordigruppi kuuluva punase banaani enda geneetiliselt modifitseeritud leiutiseks, väidetavalt eesmärgiga leevendada Aafrika toidupuudust ja müüa neid rikkale lääne tarbjaskonnale. Miks on vaja luua patendeeritud GM-kultivari, kui troopikas on juba A-vitamiinirikkad sordid olemas?

Biopiraatlus, mis ohustab elurikkust ja iidseid teadmisi ei ole teaduslik ega innovaatiline. 107 Nobeli preemia laureaati(k.a üks surnud) mobiliseeriti selleks, et upitada ammu läbikukkunud “Kuldse riisi” projekti ja jätkata GMOde pealesurmist, hoolimata sellest, et Bt ja Ht(herbitsiide taluv) GMOd  on lahendusena kahjurite ja umbrohtude vastu läbi kukkunud ning loovad superkahjureid- ja umbrohtusid. Biotehnoloogiatööstustust valitseb Suur Raha ning eesmärgiks on GM-meetodeid nagu CRISPR/Cas-System ja Gene Drives laialdasemalt kasutusele võtta. Selline tegevus on looduse- ja inimsusevastane kuritegu.

Bioloogiline mitmekesisus toodab rohkem väärtust, kui korporatiivsed “biofortifikatsiooniga” tegelevad projektid, mille vahendid pärinevad algselt keemia-sõjatööstusest. Meie mitmekülgsete omadustega seemnesordid, mida kasvatatakse jätkusuutliku agroökoloogilist mõtteviisi järgides, toodavad suuremal hulgal kvaliteetset toitu, kui geneetiliselt muundatud kultuurtaimed ja on tõeliseks lahenduseks nälja ja alatoitumusega seotud probleemidele.

Tõelised toidutootjad on tolmeldajad, mulla mikroorganismid, elurikkus ja väiketalunikud.

19.sajandil eksisteeris tuhandeid õunasorte, mis tööstusliku põllumajanduse levikuga kadusid. Kaubanduse(ka mahe) saab tänapäeval heal juhul 5 erinevat sorti osta.

Seemned, mis on järjepidevalt evolutsiooni käigus ilmastikuga kohanenud on jätkusuutlikuks lahenduseks kiirelt muutuvate klimaatiliste tingmustega toimetulekuks. Geneetiliselt muundatud seemneid kasutav põllumajandus, mida globaalse soojenemise probleemi mainides püütakse müüa kui kliimaneutraalset tegevust, seda kindlasti mitte ei ole.

Meie esivanemate sajanditega kogutud ja edasi antud teadmistega, mida toetavad ka
teaduslik agroökoloogia ja epigeneetika, seisame vastu peale surutud vigase ja iganenud reduktsionistliku, mehhanistliku teaduse ning läbi põrunud GMO ja toksiliste kemikaalide kasutamisel põhinevatele tehnoloogiatele, mida meie toidu-ja põllumajandussüsteemides ikka veel kasutatakse.

  1. Seeme on Elu alge, mille kaudu väljendub ürgne loomisjõud ning piiramatult igikestev arengu-ja uuenemisvajadus . 

  1. Seeme on kultuurlis-bioloogilise mitmekesisususe üks väljendusvormidest, mis sisaldab millionite aastate jooksul talletunud informatsiooni ning hoiab endas (sama) potensiaali ka tulevikuks. 

  1. Õigus Vabadele Seemnetele on iga eluvormi sünniõigus ning eelduseks biolooglise mitmekesisuse säilimiseks. 

  1.  Õigus Vabadele Seemnetele on igal talunikul ja toidukasvatajal. Talunike õigus ise seemneid koguda, vahetada, aretada ja müüa on “Õigus Vabadele Seemnetele” deklaratsioonis kesksel kohal. Kui see vabadus ära võetakse satuvad talnikud võlgadesse ning äärmuslikel juhtudel võib see viia enesetapuni. (Loe siit)

  1.  Toidusuveräänsuse säilimine sõltub otseselt Vabade Seemnete olemasolust, sest seeme on toiduahela esimene lüli.

  1. Seemnete patendeerimine ehk nende eraomandiks muutmine, loob monopole ning muudab talunike jaoks seemnete säilitamise ja vahetamise illegaalseks tegevuseks.  Seemnete erastamine pole ei eetilisest ega ökoloogilisest aspektist õigustatud, kuna patent on eksklusiivne õigus, mida antakse leiutistele. Seeme ei ole leiutis. Elu ei ole leiutis.

  1. Paljude kultuuride Õigust Vabadele Seemnetele ohustab biopiraatlus ning põlisteadmiste ja bioloogilise mitmekesisuse patendeerimine. Biopiraatlus ei ole innovatsioon – see on vargus.

  1. Õigust Vabadele Seemnetele ohustab geneetiliselt muundatud seemnete kasutamine. GM-seemnete kasutamine saastab meie põlde ja elukeskkonda. See tegevus muudab GMO-vaba toidu kättesaadavuse keeruliseks. Õigus Vabadele Seemnetele võetakse talunikelt ära ning seemnefirmad kaebavad talunikke eraomandi varguse” eest kohtusse. 

  1. Õigust Vabadele Seemnetele ohustab seemnete muundamine iseuuenevast resursist mittetaastuvaks patendeeritud kaubaartikliks. Kõige ekstreemsem näide mitte-uuenevast seemnest on “Terminaatortehnoloogia”, mis loodi eesmärgiga toota steriilseid seemneid

  1. Me pühendame ennast Vabade Seemnete Õiguse kaitsmisele. See tagab mitmekesistele taimeliikidele piiramatu arenguruumi ning inimkogukondadele vabaduse nõuda tagasi avatud lähtekoodiga (open source) seemned – meie kõigi ühtse vara.

Selle saavutamiseks säilitame seemneid ning loome kogukondlike seemnepanku-ja kogusid. Me ei tunnusta ühtki seadust, mis illegitiimselt muudab seemned korporatsioonide eraomandiks. Me peatame seemnete patendeerimise.

Inglisekeelne deklaratsiooni originaaltekst ja rohkem infot asub siin.(seedfreedom.info)

Lühidokumentaalfilmi seemnetest(1.osa) inglisekeelsete subtiitritega(CC nupust) saab vaadata siit.  Teist osa, mis räägib  mullaelustikust saab vaadata siit. 

Jaga